top of page

טיפול זוגי

מה עושים בטיפול זוגי?

טיפול זוגי נועד לסייע לבני/בנות זוג להתמודד טוב יותר עם סוגיות שונות העולות בקשר ביניהם. בכל מערכת יחסים מתקיים מפגש בין שני בני אדם, שכל אחד מהם מביא לתוך הקשר את מנהגיו והרגליו, את עולמו הפנימי, את ההסטוריה האישית שלו, וגם את משפחת המוצא שלו. במפגש הזה נוצרת ישות חדשה, שלישית – הישות של הזוגיות. הטיפול לא נועד לשנות אף אחד מבני הזוג, אלא מתמקד בדינאמיקה שנוצרת ביניהם: בדרכי התקשורת, בהתמודדות עם קונפליקטים, בחילוקי דיעות באשר לסדרי העדיפויות בחיי כל אחד מהם ובחייהם המשותפים, בצרכים הרגשיים של כל אחד מבני הזוג - ובאופן בו הם מוצאים מענה במסגרת הזוגיות. ביחד נחפש את הדרך האופטימלית, והייחודית לכם, איך לחיות "שנינו ביחד וכל אחד לחוד".

מתי מתאים לפנות לייעוץ או טיפול זוגי?

 

ייעוץ וטיפול זוגי מתאימים לכל שלב בחיים ולכל שלב בזוגיות, לכל אורך מעגל החיים: החל מהתלבטויות וקשיים בתחילת הדרך, דרך נישואין והקמת משפחה, ועד שלבי החיים המאוחרים.

מי מגיע לפגישות?

 

הפגישות הן לרוב עם שני בני הזוג ביחד, ולפי הצורך נקיים לפעמים גם פגישות נפרדות.

ניתן לקיים טיפול זוגי גם עם אחד מבני הזוג לבד. מאחר שכל שינוי אצל אחד מבני הזוג יבוא לידי ביטוי במרחב הזוגי של הקשר ביניהם, הרי שגם טיפול בנפרד יכול להביא לתוצאות. אז אם בן זוגך אינו מעוניין להגיע לטיפול, אין זו סיבה לוותר!

פנייה אישית לטיפול זוגי יכולה להתרחש גם כאשר אחד מבני הזוג רוצה להתלבט בנושאים הקשורים ליחסיו הזוגיים ללא בן הזוג השני.

 

באיזה גישות ושיטות משתמשים?

 

ניתן לעבוד לפי גישות שונות: הגישה המערכתית הבין-דורית המתמקדת בנפרדות ובנושאים בלתי פתורים; הגישה הפסיכו-דינאמית, המתמקדת בתהליכים לא מודעים ששורשיהם בעברו של הפרט; בטיפול קצר מועד, המתמקד בגישה קוגניטיבית התנהגותית ובתקשורת; בגישה הנאראטיבית, המתמקדת באופן שבו האדם תופס את "סיפור חייו"; ואחרות, תוך שילוב אמצעים שונים כגון פוטותרפיה או עבודה עם קלפים טיפוליים, הכל לפי הצרכים והמטרות של בני הזוג ובהתאם להכשרת המטפל.

 

מתי נוכל לומר שהטיפול הצליח?

 

כאמור, מטרת הטיפול איננה "לתקן" אף אחד מן השותפים לקשר, אלא להיטיב את מערכת היחסים ביניהם ואת המענים הרגשיים שהם מקבלים מן ה"ביחד" שלהם. דרכי תקשורת יעילות יותר, שיפור בדרכי פתרון הקונפליקטים, התגברות על מצבי משבר אישיים או זוגיים, יותר הבנה ורגישות לבן הזוג, יצירה או חידוש של אמון וביטחון בזוגיות – כל אלה ועוד הם ביטויים להצלחת התהליך.

 

לעיתים, הטיפול הזוגי יוביל להחלטה על פרידה. אין זה אומר שהטיפול לא הצליח, כיון שלפעמים זהו הפתרון הנכון והמתאים. התהליך הטיפולי חשוב גם כדי להגיע להחלטה כזו באופן שתהיו שלמים איתה; ולעשות את תהליך הפרידה באופן שכל אחד בני הזוג יתמודד עם התהליך הכואב בדרך הטובה ביותר. ואם יש ילדים – אז באופן שיאפשר לכם להיפרד מהזוגיות בלי לפגוע בהורות.

ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא
bottom of page