top of page

הגישה הנארטיבית

במהלך חיינו, אנו בונים לעצמנו "סיפור חיים" המתאר את מהלך חיינו, את יחסינו עם הסביבה, ואת מי שאנחנו. האדם יוצר סיפור ייחודי על סמך אירועים מסויימים שהוא בוחר מתוך אין סוף אירועים שהתרחשו, ונותן להם משמעות על פי חוט מקשר מסויים, וכך בונה לעצמו "זהות נאראטיבית".

הזהות הנאראטיבית שלנו מכתיבה את האופן בו אנו ממשיכים לפרש את מה שקורה לנו. ישנן אפשרויות שונות לבחור את האירועים אליהם נתייחס ואת האופן שבו נפרש אותם, ומכאן שאנחנו יכולים לבנות סיפורים ונאראטיבים שונים סביב אותו מהלך חיים.


הטיפול הנאראטיבי יוצא אם כן מנקודת ההנחה שסיפור חיים הוא סובייקטיבי. ככל שנרקום נאראטיב שלילי יותר, חיינו ייראו לנו מלאים בעיות ויקשו על התמודדותנו, בעוד שנאראטיב חיובי ואופטימי ישנה את נקודת המוצא שלנו ויאפשר לנו להכיר בכוחות החיוביים הטמונים בנו. מטרת הטיפול היא לסייע למטופל לרקום סיפור חיים אלטרנטיבי ומסתגל יותר, שיאפשר לו לגייס את עצמו להתמודדות יעילה יותר, להגשמה רבה יותר של רצונותיו ושאיפותיו, ליחסים חיוביים יותר עם אחרים, ולהרגשה אישית טובה יותר.

המטפל איננו בעמדת ה"יודע", אלא בעמדת המאזין הקשוב לסיפור של המטופל. הדיאלוג בין המטפל למטופל נועד לסייע למטופל לבחון זוויות ראייה חלופיות לאירועים שהוא מתאר, ולהושיט לו יד בשביל בו הוא בוחר ללכת ברקימת הסיפור המחודש.

ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא
bottom of page