top of page

פוטותרפיה

הפוטותרפיה היא כלי טיפולי מתחום הטיפול בהבעה ויצירה, שבו אנו משתמשים במצלמה כאמצעי עזר לנגיעה בעולמו של המטופל. בצילומים שהמטופל מצלם, המצלמה משקפת את האופן שבו המצלם מתבונן בעולם. בצילומים שבהם המטופל מצולם, יש ביטוי לאופן שבו הוא נתפס על ידי המצלם, ולאופן בו הוא רואה את עצמו דרך עיני המצלם. הבחירות הצילומיות של המטופל הן בצילום פעיל והן בבחירת תמונות מן האלבום האישי או המשפחתי מאפשרים לו לגעת, יחד עם המטפל, בעולמו הפנימי, בכמיהותיו, בנאראטיב האישי של סיפור חייו. כל זאת באמצעי שהוא בלתי מילולי מיסודו, ובשל כך מאפשר נגישות גם לתכנים חבויים ולא מודעים.

העבודה הטיפולית באמצעות צילום היא יצירתית ומגוונת. היא מאפשרת למטופל התבוננות מזוויות חדשות ומפתיעות, ומהווה מנוף לשינוי וצמיחה.

ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא - פוטותרפיה
bottom of page