top of page

פסיכולוגיה חיובית

הפסיכולוגיה החיובית מעמידה במרכז את את המרכיבים הבריאים והחיוביים של האדם, את הכוחות הפנימיים, החוזקות והסגולות האישיות של  הפרט. הפסיכולוגיה החיובית שואבת את מקורותיה מהפילוסופיות ומהדתות השונות, וכן מהפסיכולוגיה ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית.

ההתייחסות של הפסיכולוגיה החיובית אל המטופל היא לא כאל חולה, פציינט - אלא כאל אדם עם יכולות ורזרבות לא מנוצלות. האדם נתפס כחזק, סתגלן ובעל חוסן נפשי. כולנו, כל בני האדם, נתקלים במהלך החיים בקשיים שונים. ככל שמשאבי ההתמודדות הפנימיים שלנו טובים יותר, כך ניטיב להתמודד עם הקשיים שנקרים בדרכנו. העבודה הטיפולית בגישת הפסיכולוגיה החיובית מקנה לפרט כלים לחיזוק החוסן הנפשי, להגדלת הרווחה הנפשית ולתנועה אל עבר האושר.

ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא
bottom of page