top of page
ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא

תמיכה במצבי לחץ ומשבר

מהו מצב לחץ?

מצב לחץ מתרחש כאשר אנו חווים פער בין הדרישות שמופנות כלפינו, להערכתנו, לבין המשאבים שאנו מעריכים שעומדים לרשותנו כדי להתמודד עם דרישות אלו. כך למשל כאשר מוטל עלינו עומס רב, המצריך מאיתנו להספיק דברים רבים בזמן קצר, אנו יכולים לחוש שאין לנו אפשרות לעמוד בכך. אנו יכולים לחוש לחץ כאשר אנחנו עומדים בפני בחינה, או תקופת בחינות, וחוששים שאין לנו המשאבים שיאפשרו לנו לעמוד בהן בהצלחה; כאשר מופנות כלפינו ציפיות מצד בן הזוג, ההורים, המעסיק או החברים, ואיננו בטוחים שאנו יכולים לעמוד בהן; או כאשר אנו נמצאים בתוך אירוע מסכן חיים, המחייב אותנו להתמודדות ולהישרדות, באופן שלא בטוח שנצליח לעמוד בו. גם שינוי משמעותי בחיים, כגון מעבר דירה, מעבר לארץ אחרת, מעבר למגורים משותפים, נישואין, החלפת עבודה – כל שינוי כזה מחייב אותנו להיערך לתיפקוד שונה, ונחוש לחץ כאשר לא נהיה בטוחים שיש לרשותנו המשאבים הנחוצים כדי להתמודד עם השינוי.

 

מהו משבר?

משבר מתרחש כאשר חל שינוי חריף, לרוב פתאומי, במציאות שבתוכה אנו חיים. במצב כזה, תמונת העולם שלנו עשויה להתערער, כאילו כללי המשחק בעולם שלנו השתנו לפתע, טרפו לנו את הקלפים, ואנו לא יודעים מהם הכללים החדשים שאנו צריכים להתנהל לפיהם. בין הדוגמאות לשינויים חריפים כאלה, בהם המציאות שלנו משתנה באופן קיצוני, אשר לרוב טומן בחובו גם תחושת סכנה או איום, אפשר לכלול פרידה, פיטורין, מחלה שלנו או של אדם קרוב, אבדן, פציעה, גירושין, איום על החיים (מגיפה, מלחמה, פיגועים) ועוד. מתוך כך ברור שמשבר כולל בתוכו גם לחץ, שכן בכדי להתמודד עם המציאות החדשה, אנו נדרשים למשאבים שאיננו בטוחים שיש לנו.

 

במצבים חריגים, אך טבעי שהתגובה שלנו חריגה. במצבים כאלה של אי וודאות אנו נזקקים לתמיכה, ליווי וסיוע בהתמודדות המיידית. למישהו שיעזור לנו לזהות מהם האיומים –החיצוניים והפנימיים - שאנו חווים, ומהם המשאבים – הפנימיים והחיצוניים – שעומדים לרשותנו כדי להתמודד בהצלחה עם המצב החדש. בתהליך הייעוץ נזהה את הכוחות הפנימיים העומדים לרשות המטופל מבחינת החוסן הנפשי שלו, את מקורות התמיכה החיצוניים שעומדים לרשותו או שהוא יכול לגייס, ונלווה אותו בחזרה לשגרה ותיפקוד מוצלח ביומיום.

ד"ר עירית יניר - טיפול זוגי, אישי ומשפחתי בכפר סבא
bottom of page